Bestyrelse/Udvalg

Bestyrelse pr. 8. april 2019

 

Formand:

Linda Hansen, Bytoftevej 7, 4100 Ringsted

bytoftevej7@live.dk

Mob. 5144 1777

Næstformand:

Finn von Bülow, Egelundsvej 4, 4100 Ringsted

finn@von-bulow.dk

Mob. 2420 3733

Kasserer:

Mark Erfurth, Østervang 14, 4100 Ringsted

mark@erfurth.net

Mob. 2021 3040

Sekretær:

Klaus Sørensen, Tjørnedalsvej 9, 4100 Ringsed

klaus.home@gmail.com

Mob. 5190 6433

Dart:

Michael Bust, Læskovvej 249,  4132 Bjæverskov

michaelbust@hotmail.com

Mob. 2982 5941

Gymnastik:

Helle Hansen, Østervang 18, 4100 Ringsted

helleblhansen@gmail.com

Mob. 3036 3952

Fodbold:

Bo Hansen, Dyndetvej 10, 4140 Borup

bo.hansen@hansen.mail.dk

Mob. 2149 6230

Suppleant:

Tine Nyvang, Slimmingevej 76, 4100 Ringsted

tina@nyvang.dk

Mob. 5250 0408

 

 

 

Bestyrelsen e-mail:

bestyrelsen@goerslev-if.dk

 

 

 

Udvalgsposter pr. 8. april 2019

 

Badminton:

Klaus Sørensen, Grethe Larsen (tlf. 2579 9031)

 

Fodbold & baneudvalg:

Finn von Bülow, Bo Hansen

 

Gymnastik & idrætsmærke:

Helle Hansen, Klaus Sørensen

 

Gang i naturen:

Linda Hansen

 

Halrepræsentant:

Mark Erfurth

 

Petanque:

Carsten Hansen (tlf. 2857 1593)

 

Dilettant:

Anne Grete Nielsen (tlf. 2758 8013)

 

Dart:

Michael Bust

 

Kiosk ansvarlig:

Jesper Larsen (mob. 2460 1273) larsen77@besked.com

 

Hjemmeside:

Michael Sørensen (www.goerslev-if.dk - mail: michael@jensmichael.dk)

 

Idrætsforeningens konto nr.

Reg Nr. 1551 - Konto Nr. 10436761

Ved kontingent indbetaling, husk da at anføre navn, aktivitet og periode.

(bruges kun, hvis det ikke er muligt at betale med Dankort/Visa/Mastercard)

© 2019 www.goerslev-if.dk