Dilettanten i Gørslev

Dilettanten i Gørslev har i snart 4 årtier været en fast bestanddel af Gørslev Idrætsforening, hvor der hvert år har været opført skuespil i Gørslev Forsamlingshus. Og i 1940'erne og 1950'erne blev der ligeledes opført stykker i forenings regi.

Dilettanten i Gørslev under Gørslev Idrætsforening har deres første øvedag efter skolernes efterårsferie. Her vil instruktøren have fundet et passende stykke frem, der er i den morsomme kategori. Der øves da i klubhuset.

Omkring Nytår opstilles scenen i Gørslev Forsamlingshus, hvorefter der kan øves under mere realistiske forhold. Til den tid kan de fleste deres roller udenad.

Ultimo februar/primo marts bliver vinterens anstrengelser vist - først med en generalprøve, hvor der er gratis adgang - samme dag om aftenen til en premiereaften med efterfølgende spisning og dans til levende musik, det er en lørdag. Et arrangement der hvert år trækker fuldt hus. Eftefølgende fredag er der en ekstra forestilling og om søndagen er der forestilling for områdets pensionister med gratis adgang og kaffe/te/boller/lagkage og ligeledes gratis bustransport til og fra forsamlingshuset, ligeledes et arrangement med alt optaget.

De seneste par år har dilettanten, som andre kulturinstitutioner, været ramt af coronanedlukninger, og har således ikke kunne opføre skuespil siden 2019. I 2020 og 2021 var der således ingen skuespil. I 2022 er stykket "Mordet på hopenfelt" p.t. under opførelse - dette i november 2022 - se foreløbigt program herunder.Dilettanten spiller igen i marts 2024.

Mordet på Hoppenfelt - 2022